slide show

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เดือนธันวาคม 2551

สัปดาที่1

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. งานเช้าวันตั้มให้ไปเปลี่ยนป้ายอินเจ๊ดของพระพี่นาง
ที่หน้าโรงพยาบาลราชบุรีที่อยู่ด้านขวาไปติดด้านซ้ายของหน้าโรงพยาบาลและ
นำป้ายอินเจ๊ด วันพ่อติดแทนที่

เวลา 13.30 น. แก่ไขป้ายสกอปอดส์ที่ทำใน วันที่30ของเดือน พฤศจิกายน 2551
ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นต่อมาพี่ยุธหัวหน้าหน่วยงานให้ทำงานให้
คือทำป้าย งด ลด เพิ่ม ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 1 เมตร 50 คุณ 50เซนติเมตร
โดยให้ตัดสติกเกอร์ ขอความตามที่หัวหน้าหน่วยเขียนมาให้
เช่น งด ลด เพิ่ม เคลียด อ้วน มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ เป็นต้น 1 ชิ้น

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในวันนี้ติดป้ายอินเจ๊ค วันพ่อ
ด้านหลังโรงพยาบาลราชบุรี 1 พื้น ใหญ่ และไปติดตัวอักษรที่ใช้ในการประชุม
กับพี่สธิและพีเจียบที่ห้องอเนกประสงฆ์ครับ
ร่างป้ายผ้า 5 ธันวามหาราช
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีนำเงินเขียนลงตามตัวอักษร
ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน


เวลา 13.30 น. จัดตัวอักษรที่ใช้ประชุมในวันที่ 9 ธันนวาคม พ.ศ.2551ให้กับพี่สธิครับ
ต่อมาเคลือบบัตรข้อควรปฎิบัติจำหนวน 5 แผ่น ขนาดกระดาษ A4 และ
ถ่ายภาพนิ้งงานกีฬาสามัคคีในโรงพยาบาลราชบุรี


วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.ไปถ่ายภาพอุปกรณ์ทางแพทย์ที่ใช้ในการหาใจกับพีปัญญา
เคลือบบัตรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 5 บัตร และผู้ที่จะไปอมรม
ที่อำเภอสวนผึ้งอีก 17 บัตร และตัดตามสัดส่วนที่กำหนดไว้เป็นอันเสร็จ
เคลือบบัตร เรื่องนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 62 แผ่น
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรก่อนโดยการปรับระดับความร้อนอยู่ที่ 8 องศา รอให้เครื่องร้อยประมาณ 3-5 นาที่
หลังจากนั้นนำต้นฉบับจากพี่มาจัดเรียงในแผ่นเคลือบบัตรแล้ววัดขนาดทั้ง 4 ด้านให้เท่ากันจึงนำไปเคลือบ
ในเครื่องเคลือบให้เสร็จทั้งหมด 62 แผ่น นำไปส่งคืนให้พี่ในห้องเวชนิทัศน์


เวลา 13.00 น.พี่โอตัวสติกเกอร์ตัวอักษรไทยที่มีข้อความว่า ศูนย์จำหน่ายผลิตภัถฑ์สมุนไพรและ
นวดแผลไทยในโรงพยาบาลราชบุรี ฯลฯ ไปติดกับไม้พลาสวูส และใช้ดินชอเขียนตามสติกที่ตัดไว้
และลอกสติกเกอร์ออกจากนั้น พีโอและพี่ปํญญาได้ช่วยกันตัดตัวอักษรที่เขียนไว้
บนไม้พลาสวูส และผมก็นำกระดาษทรายเบอร์ 0 มาคัดให้เรียบร้อยตามรูปทรงทุกตัวครับ
แล้วนำสีสเปรย์พ่นรอให้แห้งหลังจากนั้นนำสีทองมาลงทับอีกครั้งหนึ่งรอให้แห้ง
แล้วนำไปติดที่หน้าห้องศูนย์แพทย์แผนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.พี่โอให้ไปทาสีทองให้กับตัวอักษรที่ตัดไว้ในวันพุธที่ผ่านมา
พร้อมใช้สีกระป๋องสีทองพ่นไว้ให้เป้นสีทองเงาครับและถิ้งไว้ให้แร้ง


เวลา 13.00 น.ตัดตัวอักษรไม้พลาสวูดเป็นข้อความว่า สมุนไพรเพื่อความงาม
และสมุนไพรเพื่อสุขภาพและใช้กระดาษทรายเบอร์ 0 ขัดตัวอักษรที่ตัดให้เรียบ
ตามส่วนแล้วนำไปติดกับป้ายไม้ขนาด 2 เมตร 80 คูณ 1 เมตร
โดยใช้กาวตราช้างติดตามตัวอักษรและไปติดกับป้ายไม้ครับ

วันที่ 5 ธันวาคม 2551
วันหยุดราชการ


สัปดาห์ที่ 2

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้พี่โอให้ตัดตัวอักษรขอศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และเวชสำอาง โรงพยาบาลราชบุรี ที่เป็นไม้พลาสวูส 1 ชุด แล้วนำไปติด
ที่หน้าห้องศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร


เวลา 13.00 น. พีปัญญาให้ไปถ่ายภาพกีฬาการแข่งขันปิงปอง
ประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดียว ชายคู่ หญิงคู่ ระหว่างสี เขียว เหลือง ฟ้า ชุมพู


วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. บำรุงห้องเวชนิทัศน์
1. ติดผลการแข่งขันกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบสีที่ได้ลำดับที่ 1-3 ก่อนหลังจากนั้นใช้กระดาษสติกเกอร์
สีขาวปริ้นท์สีออกมาจากนั้นใช้มีดคัดเตอร์ตัด
แล้วเรียงลำดับสีที่ได้ที่ 1-3 แล้วนำไปติดตามลำดับสีที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์
2. ช่วยพี่เวชนิทัศน์เก็บกวาดห้องเก็บของ
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
คัดแยกกระดาษออกเป็นแต่ละประเภทก่อนหลังจากนั้นนำ
เศษกระดาษที่เหลือใช้คัดแยกออกเพื่อไว้ขายและส่วน
ที่ใช้ได้นำไปเก็บไว้ในตู้เก็บของให้เรียบร้อยแล้วใช้ใช้ไม้กวาดๆ
พื้นก่อนที่จะใช้ไม้ถูพื้น


เวลา 13.00 น.พีโอให้เขียนป้ายภาพเรื่องการประชุมวิชาการ
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VLA 17 ธันวาคม 2551
ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี 1 ผืน และ
การประชุมวิชาการ พัฒนาการและพการปรับพฤติกรรมในเด็ก
17 ธันวาคม 2551ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี 1 ผืน
เคลือบบัตรเรื่องนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับจากพี่เวชนิทัศน์มาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้น
ติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อน
ไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับ
ที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบจำนวน 60 แผ่น เสร็จแล้วนำ
ไปส่งที่ห้องศูนย์นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี


วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551

วันนี้เป็นวันหยุดราชการครับ


วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ตัดตัวเลข 1 ถึง 300 1 ชุด
พีปัญญาให้ถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ห้องตรวจคอ หู จมูก
เคลือบบัตรเรื่องนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับจากพี่เวชนิทัศน์มาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นติดตั้ง
เครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อน
ไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับที่
เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบจำนวน 100 แผ่น เสร็จแล้วนำไป
ส่งที่ห้องศูนย์นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี


เวลา 13.00 น. เคลือบตัวเลข 1 ถึง 300 1 ชุด
เคลือบบัตรคิวตัวเลข 1-80 จำนวน 2 ชุด
ออกแบบตัวเลขจากคอมพิวเตอร์แล้วใช้กระดาษสีปริ้นท์ออกมา ใช้คัดเตอร์ตัดนำตัวเลข
มาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรโดยปรับ
อุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาทีแล้วจึงนำต้นฉบับ
ที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบเสร็จแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดตัวเลข 1-80


วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้ตัดตัวอักษรที่เคลือบไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
คือตัวเลข 1 -300 ครับต่อมาพี่ยุธให้ผมวาดภาพการ์ตูนart ทั้งหมด 10 ภาพ
กระดาษที่วาดเป็นกระดาษร้อยปอน ขนาด 77 ซ.ม คูณ 55 ซ.ม


เวลา 13.00 น. วาดภาพการ์ตูนartต่อครับ ช่วงพักมือพี่ปัญญา
ให้ใส่ภาพที่พี่ปัญญาปริ้นมา
เป็นภาพชื่อแพทย์หญิงและแพทย์ชายใส่ในกรอบรูปใหญ่


สัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ทำป้ายยอดผู้ป่วยจังษุแพทย์1ป้าย ที่ใช้สัมหรับบอกยอด
ผู้ป่วยในแต่ละวันกระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
วัดขนาดแผ่นพลาสวู้ด ออกแบบตารางตัวเลขแต่ละช่องที่กำหนดไว้ นำตัวเลข
ที่ออกแบบไว้มาเคลือบโดยการจัดเรียง
ตัวเลขลงในแผ่นเคลือบก่อน หลังจากนั้นนำตัวเลขที่เคลือบมาตัดออกแล้ว
แยกตัวเลขแต่ละขนาดของช่องตารางที่เรากำหนดเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
และไปช่วยพีเจียบและพีตั้มคุมเครื่องเสียง

เวลา 13.00 น. ไปช่วยพีเจียบและพีตั้มคุมเครื่องเสียง
ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,
เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการ
แข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ตัดสติเกอร์ 3 สี ที่มีสี แดง น้ำเงิน และเขียว ให้เป็นเส้นยาว 22 นิ้ว
กว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 48 เส้น โดยตัดสีละ 16 เส้น
งานที่ 2 ตัดตัวเลขที่ใช้กับป้ายยอดผู้ป่วยจังษุแพทย์
งานที่3 นำสมุดเอกสารไปให้หัวหน้าเซ็นที่ห้องอเนกประสงค์
งานที่ 4 หาตัวอักษรที่ใช้ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาการในเด็ก
และการปรับพฤติกรรมในเด็น19 ธันวาคม 2551 1 ชุด
ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องโรคปวดหลัง
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ด
สีเขียวมา 2 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้า
ขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไป
ติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้าน
ข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

เวลา 13.00 น. ไปติดป้ายภาพเรื่องการประชุมวิชาการ โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี VLA 17 ธันวาคม 2551 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี กับพีสธิต
ทำป้ายตัวเลขติดโต๊ะในงานเลี้ยงในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 จำนวน 220 ชิ้น
ร่างป้ายผ้าเรื่องโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ประชาชนในกลุ่มรอบเอวเกินมาตราฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงใน
เครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่อง
ฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษร
บนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร
เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม.
แล้วจึงตัดออก

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้งานที่ได้รับมอบหมาย ทำป้ายตัวอย่าง
อันตรายน้ำเกลือเร็ว หรือรั่ว
ตามตัวอย่าง 20 ชิ้น
งานที่2 ทำป้ายที่เสียบหัวออกซิเจน จำนวน 20 ชิ้น
ทำป้ายที่เสียบหัวดูดเสมหะ จำนวน 20 ชิ้น
ทำป้ายระวังไฟดูด จำนวน 30 ชิ้น ด้วยขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว
พื้นสีขาว และตัวอักษรแดง
งานที่ 3 ทำป้ายนโยบายพัฒนาการเพื่อคุณภาพ 2 ป้าย
ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องนโยบายเพื่อสุขภาพจำนวน 2 แผ่น
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ด
สีเขียวมา 2 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความ
ที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.
เคลือบบัตรป้ายชื่อบุคลากร
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบป้ายชื่อบุคลากรแล้วปริ้นท์สี หลังจากนั้นนำมาจัดเรียงลงใน
แผ่นเคลือบบัตรโดยการติดตั้งเครื่องเคลือบ
บัตรปรับอุณหภูมิไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องร้อนประมาณ 3-5 นาที
แล้วจึงนำป้ายชื่อบุคลากรมาเคลือบลงในเครื่อง เสร็จแล้ว
นำมาตัดออกให้ได้ขนาดพอดีกับป้ายแต่ละอันซึ่งมีทั้งหมด 7 อัน


เวลา 13.00 น. ทำปก CD เรื่อง ยางยืดเพื่อชีวิตที่ยืดยาว 3 ปก
งานที่ 2 เคลือบบัตรโครงการเบาหวาน 30 ชิ้น


วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้เป็นการ copy CD งานยางยืดพื่อสุขภาพ จำนวน 80 แผ่น
ต่อมาพี่โอให้เขียนป้ายผ้า
เรื่อง TB ANY WHEREIS EVERY WHERE 1 ป้าย
เรื่อง สุขภาพดีสร้างได้ ร่วมมือ ร่วมใจใฟ่รักษา 1 ป้าย
เรื่อง วัณโรครักษาได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน 1 ป้าย
เรือง ร่วมเป็นพี่เลี่ยงและกำลังใจ ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนรักษาหาย 1 ป้าย
เรื่อง ถ้าท่านป่วยเป็นวัณโรคอย่าตกใจ เพราะวัณโรคสามารถรักษาหายได้ 1 ป้าย
เวลา 13.00 น. เขียนป้ายผ้าต่อครับ เรื่องที่เขียนมีดังนี้ครับ
1 เรื่อง คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 1 ป้าย
2 เรื่อง ปรูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ลดภาวะโลกร้อน ( พร้อมวาดรูปคนปลูกต้นไม้)
3 เรื่อง พออก พอใจ 1 ป้าย
4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ป้าย
5 เรื่อง พ่อ อยู่พอกิน 1 ป้าย
6 เรื่อง พอมี พอใช้ 1 ป้าย
7 เรื่อง ไขมันสลาย กายใจเป็นสุข 1 ป้าย
8 เรื่อง อ่อนหวาน ต้านโรค 1 ป้าย
9 เรื่อง ขยันกาย สลายพุง 1 ป้าย
10 เรื่อง อาหาร ปลอดสารพิษ 1 ป้าย
11 เรื่อง ลงทะเบียน สีเขียว 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
12เรื่อง ลงทะเบียน สีฟ้า 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
13 เรื่อง ลงทะเบียน สีเหลือง 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
14 เรื่อง ลงทะเบียน สีชมพู 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
สรุปป้ายที่เขียนทั้งหมดช่วยกันเขียน 3 คนครับ

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551

ลาหยุด1วันเนื่องจากไม่สบาย


สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 22 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
เคลือบบัตรเรื่องนโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 200 แผ่น
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับจากพี่ปัญญามาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นติดตั้ง
เครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบ
บัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเตรียม
ไว้มาเคลือบจำนวน 100 แผ่น เสร็จแล้วนำไปส่งที่ห้องศูนย์
นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
เคลือบพลาสติกใสเรื่องนโยบายโรคเอดส์จำนวน 50 แผ่น
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับที่สมบูรณ์มาโดยการใช้พลาสติกใสติดทับลงในข้อความ
ต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้ว
ใช้ไม้บรรทัดวัดขอบด้านข้างให้เหลือระยะของข้างทั้ง 4 ด้าน 4 ซ.ม.
แล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดพลาสติกใสเบาๆ
เพื่อไม่ให้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขาด จากนั้นนำไปส่งที่ห้อง
ศูนย์พัฒนาสังคมโรงพยาบาลราชบุรี

เวลา 13.00 น.ติดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องการวิเคราะห์
สถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อมูลจากแพทย์มาจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วใช้กระดาษ
ขนาด 60X120 ซ.ม. ปริ้นท์สีออกมา
หลังจากนั้นใช้กระดาษกาว 2 หน้าแบบบางติดลงบนกระดาษ
แล้วนำฟิวเจอร์บอรด์มาวัดขนาดให้เท่ากับ
กระดาษที่เราปริ้นท์ออกมา จากนั้นนำกระดาษมาติดลงบนแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ดให้เรียบร้อย นำส่งคืนให้แพทย์

วันที่ 24 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้ากีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีของคณะสีฟ้าจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวของคณะ สีฟ้า มาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความ
แผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ
กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาด
ความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก


วันที่ 25 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ผลิตตัวอักษรของคณะสีเขียว
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำตัวอักษรต้นฉบับจากพี่ทวีปมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุ
เลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษร
ให้เรียบแล้วนำสีสเปรย์พ่นรอให้แห้งหลังจากนั้นนำสีทองมาลง
ทับอีกครั้งหนึ่งรอให้แห้งนำไปติดที่หน้าห้องศูนย์แพทย์แผนไทย
ร่างป้ายผ้าของคณะสีเขียวจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวของคณะ สีเขียวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความ
แผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ
นและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความ
ยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก


เวลา 13.00 น.ร่างป้ายกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อมูลของแต่ละคณะสีทั้ง 4 สี มาออกแบบและจัดเรียงตัวอักษร
ลงในแผ่นป้ายของคณะสีต่างๆ ที่กำหนดไว้
จากนั้นตรวจดูรายละเอียดข้อมูลก่อนส่งคืนให้แต่ละคณะสี


วันที่ 26 ธันวาคม 2551
เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ติดป้ายอิงค์เจทย์งานเลี้ยงกลางคืนโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายอิงค์เจทย์ไปติดที่บนเวทีการแสดงโดยการใช้ลวดมัดมุม
ด้านบนทั้ง 4 ด้านก่อน จากนั้นใช้เชือกฟางร้อยตามรูป้ายอิงค์เจทย์แล้วดึง
ให้ตึงมัดเชือกฟางให้แน่น หลังจากนั้นติดตั้งจอฉาย LCD
ไว้ด้านข้างเวทีให้เรียบร้อย

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ถ่ายภาพขบวนพาเหรดงานกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำกล้องถ่ายภาพนิ่งจากพี่ปัญญาไปถ่ายขบวนพาเหรดของคณะสีเขียว
โดยการร่วมเดินไปกับขบวนพาเหรดสีเขียวพร้อมทั้งถ่ายภาพการละเล่นของสีเขียว
ภาพขบวนพาเหรดและภาพเหตุการณ์สำคัญของคณะสีเขียว
หลังจากนั้นนำรูปภาพจากกล้องไปลงไว้ในโน๊ตบุ๊คเพื่อฉายภาพขึ้นจอ LCD
ในงานเลี้ยงกลางคืนให้สมาชิกที่มาร่วมงานได้รับชมภาพเหตุการณ์ขบบวน
พาเหรดของสีเขียว

สัปดาห์ที่ 5

วันที่ 29 ธันวาคม 2551

08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
พิมพ์งานเรื่องโรคหอบหืด
สแกนภาพโรคหอบหืด
ลงสีโปรสเตอร์
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับโปสเตอร์ที่ลงสีแล้วมาลงสีซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สีมีความสดใสขึ้นหรือเข้มข้นขึ้นกล่าวเดิมอีก

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
เก็บป้ายผ้างานกีฬาสามัคคีรพ.ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
เก็บป้ายผ้าที่ติดอยู่บริเวณสนามกีฬา รพ.ราชบุรีให้หมดทุกผืนหลังจากนั้นนำไปเก็บที่ห้องเวชนิทัศน์

ไม่มีความคิดเห็น: